ADIDAS STELLA SPORT / NK huvudentré
Kund: Åkestam Holst Promenad

Med inspiration från Kungsträdgårdens körsbärsträd formgav Promenad en skyltning med konstgjorda körsbärsträd åt Adidas Stella Sport. Vi tillverkade körsbärsträden, i original, som skulle tränga upp ur marken och genom skåpen. Independent Dekor stod för tillverkning, måleri och implementering av dekoren i NKs skyltfönster.
Detalj, gren genom skåp i verkstan skåp i verkstan Patric-målar-gren samlat i verkstan