MODE

Kund: Boomerang
Projekt: Store front sets
Om projektet:
Boomerang önskade sig stora sjöstenar till våren 2013 store front sets i sina butiker. Independent Dekor producerade en stor och en liten:
Lilla stenen 330x400x400 mm
Stora stenen 500x600x600 mm
Stenarna producerades genom att frigolitblock sågades, skrapades och specialvärmdes med värmepistol för att påverka frigolitens ytkaraktär till att få en stenliknande yta. Därefter sprutades de med mörk grundfärg (skugga) för att därefter bli torr-rollade i två nyanser. Innan lackning applicerades tre olika stenfärger genom s.k. stänkteknik. För att få upp glansen på stenarna klarlackades de avslutningsvis.
Totalt producerades 56 stycken stenar. Vilka användes i 24 stycken butiker i Sverige, Finland, Norge, Danmark och i Polen.
boomett boomtva boomtre boomfyra boomfem boomsex boomsju boomatta boomnio boomelva