TJUVARNAS JUL – TROLLKARLENS DOTTER
Kund: Yellow Bird
Projekt: Tjuvarnas Jul – Trollkarlens dotter
Plats: Independent Studio/Skansen
Scenograf: Per Magnestam

Om Projektet:
Till filmatiseringen av Tjuvarnas Jul fick Independent Dekor uppdraget att bygga hustak samt en tågvagn med interiör. Hustaket skulle tåla en tjuv- och polisjakt.
Både hustaken samt tågvang användes vid inspelning i Sudio 55 på Independent Studios.

Till tågvagnen fick vi konstruera en skakanordning för att gestalta rörelserna hos vagnen när den åker på räls. Trollkarlens tågvang fick även vara med vid inspelning på Skansen samt åka på räls utanför Uppsala.
ovanett ovantva vagnute fonster vagnen oga takett taktva taktak takgreen stogvagn