LIDL – Fördomsturné
Kund: Colony
Projekt: Dill goes Grill
Produktionsdesign: Bengt Fröderberg

I Sverige påbörjades under våren 2014 arbetet med det som sedan skulle turnera under namnet Grill. En ambulerande restaurang som drevs av matkedjan Lidl. Restaurangen bestod av tre olika containrar som Independent Dekor förvandlade till restaurangkök samt två matsalar. Inependent Dekor stod för anförskaffning, konstruktionsberäkningar och byggnation

Fotograf stillbilder MARKUS AHLM SWEDEN
con (1) view good night kock