Tjänster

Allt från små modeller till stora scenerier

Med vår kompletta ateljé kan vi producera allt från små modeller till stora dekorer för att sätta upp dem där din berättelse äger rum. Då olika typer av scenerier är viktiga element i många branscher har vi valt att erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster. Allt för att kunna bistå dig med exakt den specialistkompetens du behöver för just din vision.

Tekniska lösningar och mekanik

Motordrivna roterande rum, motordrivna vridscener, vattentankar i olika material och circusriggar. Tekniska och konstnärliga krav måste gå hand i hand. Hos oss kan du göra allt detta integrerat under ett och samma tak.

Utställningsproduktion

Vi planerar och producerar fasta och turnerade utställningar med utgångspunkt inte bara i utställningsscenografens idé och vision, utan också avseende tillgänglighet och säkerhet.

Dekorsnickeri

Att bearbeta material på ett optimerat sätt för användning och illusion. Tänk dig ett fönster från 1600-talet eller en slottsfasad, en zeppelinare eller italiensk taverna – hos oss är allt är möjligt!

Dekormåleri

Att bearbeta ytan på ett sätt så att illusionen infinner sig. Vi skapar det ni vill gestalta; metall, mossa, betong, trä eller marmor – bara fantasin sätter gränser! 

Smide

Att bearbeta olika metall på ett optimerat sätt för användning, illusion och hållfasthet för en mängd olika ändamål.

Attributmakeri

Oavsett om du vill bygga en miniubåt för skurkar, ett växthus optimerat för rymdfärder eller sköldar och svärd för vikingar, är attributmakeriet en outtömlig källa av kreativitet, idéer, metoder och material. Frågar du oss, är ingenting omöjligt- det finns bara olika bra lösningar och vägar fram.

“You create – Our mission”

MODELLBYGGE FÖR PRESENTATIONER

Vi har erfarenheten att en fysisk modell av en dekor, scenografi eller utställningsmonter förmedlar en övertygande ide, och på ett helt annat sätt än en digital. Modellen ger oss alla i projektet en möjlighet att enas kring en delad vision, på ett tydligt sätt.

Konstruktion

Vi kan konstruera och tillverka specifikt utifrån hur bygget ska riggas, vad det ska hålla för och användas till. Och såklart för de givna förutsättningar som finns på den plats där inspelning ska ske eller uppträdet ska genomföras. Med vår erfarenhet och de maskiner och verktyg vi har, har vi möjlighet att ta fram delar som i ett pussel, för effektiv montering på plats.

PRECISA DETALJER – SERIETILLVERKNING

Vår CNC-fräs gör det möjligt att med hjälp av datateknik skära ut precisa detaljer i material som bl.a. trä, aluminium och plast och vid behov serietillverka. CNC-fräsen kan producera invecklade mönster och design som man inte kan åstadkomma med manuell teknik. Och du behöver inte ta fram fysiska prototyper då du kan gå direkt från digital prototyp till produktion.

fINSNICKERI

Att tillämpa precision, metod och materialval för ett kvalitativt resultat. Vi har ett brett utbud och en bred kunskap om träslag och lösningar för en seamless känsla. Vi har möjlighet att leverera möbler och produkter som håller över tid, med hög finish och karaktär.

Rigg/montering

Vi har tidigare nämnt att vi kan konstruera och tillverka specifikt utifrån hur bygget ska riggas. Men du kan också kontakta oss i de situationer då du redan har det som ska monteras/sättas upp/riggas och vi ansluter med anpassad riggutrustning som till exempel vajrar och klassade schackel. Vi har en lastbil för enkla transporter och möjlighet till rigg på hög höjd.

Projektering & Leverans

Vårt arbetssätt från start till mål

Här kan du se hur ett projekt vanligtvis passerar genom vår organisation, hur processen ofta ser ut. Vi är väl medvetna om, och öppna för, att det ena projektet aldrig är det andra likt. Vi möter dig och ditt projekt var än i processen du är. Hoppa in där det passar dig, helt enkelt!